Arxivar per Desembre 2007

IUP abandona l’últim Ple de l’any

30 Desembre 2007

IUP abandona el darrer Ple Ordinari denunciant les pràctiques antidemocràtiques i la violació dels drets dels nostres regidors per part de l’Alcaldessa de Puigdàlber.

El passat dia 11 de desembre de 2007 varem dipositar un conjunt de preguntes a l’Ajuntament per tal que fossin ateses en el Plenari que s’havia de celebrar el dia 19 de desembre. Es presentaven amb la suficient antel.lació requerida per aquest tipus de procediment. Aquest era el nostre darrer recurs per tal que la Sra. Alcaldessa ens atengués, doncs fins aleshores només ha contestat una sola de les 60 preguntes que li hem adreçat. I hem de dir que aquest no és un fet aïllat de tots els lamentables s’han anat succeint…

Ple Ordinari 20-12-07 :

Hem d’informar que el Ple Ordinari es va endarrerir fins al dia 20, sense que a data d’avui s’hagi celebrat un Ple Ordinari quan tocava, si ens regim per les normes que va estipular la mateixa Sra. Alcaldessa Maria Elías.

Només 15 minuts abans de començar el Ple varem rebre una trucada on se’ns informava que la Sra. Maria endarreria mitja hora el Ple, ja que un dels seus regidors era de viatge; el mateix regidor que ja va fer que es suspengués un Ple, anteriorment, sense que ningú ens ho fes saber quan és una obligació. Durant la trucada varem demanar de parlar amb el Sr. Secretari i l’alcaldessa no ens ho va permetre.

Així que tot i que el Ple es podia iniciar a l’hora convocada i que el regidor es podia incorporar més tard, la sessió va començar fora d’hora. Durant el procés es van anar aprovant els diferents punts de l’ordre del dia. Destaquem que l’Equip de Govern va aprovar la pujada d’impostos sense fer cas a les nostres al.legacions però, també, van aprovar que el cobrament de l’impost de Construcció, Instal.lacions i Obres i “altres tributs” es fes mitjançant l’Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona. Ens hi varem oposar fermament, ja que l’Ajuntament perdrà de forma injustificada un 3% de la recaptació d’aquests conceptes, ja que és el cost que te fer aquesta delegació de competències. Aquesta decisió suposa una important pèrdua d’ingressos per l’ajuntament ja que prové d’una recaptació valorada en milions de les antigues pessetes. Gestionar aquesta taxa no suposava una feina suplementària a l’ajuntament, ni cap risc, com ha quedat demostrat cada any. Tot i així també van tirar endavant l’aprovació d’aquest punt de forma desfavorable pels interessos de Puigdàlber.

Moment d’abandonar el Ple:

En arribar al punt 6 de la ordre del dia, s’iniciava  la ronda de precs i preguntes. Les primeres paraules de la Sra. Maria Elías van ser que no respondria a totes les preguntes. Fet antidemocràtic de per sí, tenint en compte que van ser presentades per escrit i amb l’antelació que la llei exigeig per fer aquest tipus de procediment. Antidemocràtic, ja que en l’ordre del dia del ple ordinari hi havia un punt on deia que donaria resposta a les preguntes presentades per IUP.

A la primera pregunta ja no va respondre… Se li va demanar que fos tant amable de llegir la pregunta, per tal de posar als presents en coneixement de causa. També es va negar a llegir-la. Les seves paraules davant la pregunta que reproduirem a continuació, van ser: “aquestes dades figuren abaix”. Hem d’imaginar que es referia als arxius o a secretaria. És a dir, no va quantificar el que se li preguntava i per tant va eludir donar resposta, tot que era el seu deure.La pregunta era clara i senzilla:

“Volem saber a quant pujava el total del padró d’IBI de l’any 2007 i quins han estat els ingressos totals per aquests concepte. També volem saber si s’han cobrat els rebuts de contribució de l’exercici 2007 a les vivendes ubicades als barris de Mas Morer i l’Empalme i quins han estat els ingressos totals per aquest concepte”.

Quan es referia “aquestes dades ja figuren abaix…”, imaginem que volia que ho demanéssim per escrit, quan ja ho estavem demanat per escrit i quan mai aten les nostres peticions. Quan ja coneixem les terribles dificultats i traves que ens posen quan, dret a llei, els demanem qualsevol tipus de document públic dels arxius l’Ajuntament. Documents que hem de demanar, no una, sinó dues, tres i més de quatre vegades…

El fet és que NO va respondre, per que no va donar xifres i no va afegir res més.

Davant d’aquest fet, una mostra de com la Sra. Maria Elías eludia els seus deures i obligacions, varem decidir que era moment d’abandonar el ple. Coneixedors de les pràctiques de l’Equip de Govern, teníem preparat un manifest per llegir, únicament, en cas de que no respongués les preguntes i veuren’s obligats a marxar en senyal de protesta. La Sra. Alcaldessa novament ens va negar la paraula quan volíem llegir-lo, i ens va dir el que Ple ja havia finalitzat quan encara ella no havia tancat la sessió. Ens va censurar novament, mostra inequívoca d’autoritarisme. Varem marxar increpats pels crits d’un regidor que, fora de sí i enfurismat, ens anava faltant al respecte. Demanaríem que siguin tant amables de no tant sols pregonar la convivència, sinó promoure-la evitant aquest tipus de comportaments i provocacions…

La Sala de Plens de l’Ajuntament estava a vessar. No hi cabia ni una agulla i hi havia persones dretes. D’aquestes fets i paraules no en som testimonis únics. Heus aquí com manipula la informació la Sra. Maria Elías, si llegim com descriu la situació en el seu Butlletí Municipal Nº 2, amb data de desembre de 2007.

En el butlletí es diu textualment:

“En l’apartat de precs i preguntes es va donar una estranya circumstància, atès que el grup d’IUP en pes, va abandonar la sessió de forma inesperada i sense cap raó aparent

La circumstància no és estranya, segons les pràctiques antidemocràtiques dels grups de CiU i PSC a l’Ajuntament. No és gens estranya segons la vulneració de drets a que estem sotmesos. Tampoc és estranya si sempre hem d’anar rectificant allò que escriuen i manipulen. Creiem que de forma inesperada no varem marxar, ja que varem insistir en que havia de donar resposta a totes les preguntes, ja que era, i és, la seva obligació per llei. I les raons… Les raons son tantes com totes aquelles que l’Equip de Govern ha anat propiciant fins a fer vessar el got. Si volien conèixer-les, com és que ens va censurar i no va permetre que llegíssim el manifest? Això els hagués permès conèixer les raons, si és que encara no les saben, no volen saber o no volen fer saber…

IUP
Grup Municipal
Independents Units per Puigdàlber

Anuncis