Arxivar per gener 2008

Demanem un debat públic a la Sra. Alcaldessa

30 gener 2008

L’Equip de Govern ha editat dos “Butlletins Municipals” de ciéncia ficció. Lluny de ser una eina informativa, tal i com van prometre, hi publiquen escrits de dubtosa naturalesa, s’hi fan insinuacions per a desacreditar persones i manipulen la realitat amb finalitats polítiques. Un butlletí ha de ser una eina objectivament informativa on hi han de participar tots els grups amb representació a l’Ajuntament, però la Sra. Alcaldessa Maria Elias encara no ho ha permès :

El passat dia 3 d’octubre de 2007 varem demanar verbalment (en plenari) i per escrit (amb nº de reg. 775/07),  participar en el “Butlletí Municipal”. A data d’avui han passat ni més ni menys que 118 dies i es continua editant sense la nostra presència. La Sra. Alcaldessa ens va dir textualment “Crec que no hi haurà cap problema“, però encara esperem la seva resposta (com ja és habitual). Potser és cert que no hi haurà cap problema, i potser ens hi permetrá participar al final de l’actual legislatura… Una cosa és certa: després de 4 mesos, encara no ha atès una qüestió tant simple. Fa gairebé 7 mesos que es publica un document de caire “municipal” sense que hi estiguin representats tots els grups que formen l’ajuntament. De moment, és una publicació que s’edita fent us dels diners de tots i que serveix per que s’hi expressin uns pocs de forma improcedent. Jutgeu vosaltres si el butlletí no està, doncs, “segrestat”.

Demanem un debat Públic :

Tot i que considerem que els fets anteriors son prou greus i antidemocràtics, encara ho és més publicar quelcom que es fa dir “Butlletí Municipal” i que dista tant de ser una eina coherent, rigorosa, objectiva i transparent. El que fan és algo que no s’assembla en res a un document útil per mantenir a la població seriosament informada. El butlletí hauria de ser un mitjà per comunicar quines tasques fa l’ajuntament, sense més ni menys. Prometien tenir als habitants informats, i resulta que el que hi diuen s’allunya de la realitat. És per aixo que demanem a l’Alcadessa un debat públic; per contrastar que hi ha de cert o fals en el que s’hi diu. Un debat sense condicions prèvies, on es pugui parlar dels temes que interessen a la població, obert a la participació dels veïns i veïnes, i que es mantingui en els paràmetres de la llibertat d’expressió i el respecte.

Carta a la Sra. Alcaldessa :

Il·lma. Sra. Maria Elias
Alcaldessa de l’Ajuntament de Puigdàlber

Els senyors Manel Carrera, David Masdeu i Àngel Jiménez com a regidors del grup municipal Independents Units per Puigdàlber,

EXPOSEM :

Després de llegir el darrer “butlletí municipal” volem manifestar-li que el que vostè esta fent amb diners públics, que tots paguem no és informar sinó tot el contrari. El “butlletí municipal” ha de ser una eina per tenir al corrent a tota la població del que esta fent el govern municipal i vostès d’això no en parlen i, quan ho fan, casi sempre menteixen, només citen el que els pot afavorir o oculten allò que no els interessa i/o perjudica.

El “butlletí municipal”que vostès editen és antidemocràtic i sectari perquè no permeten que el nostre grup, que representa el 46% dels votants en les darreres eleccions municipals, pugui participar.

Qualsevol informació esta manipulada i en la majoria de les ocasions no s’ajusta a la estricta veritat. La situació econòmica del nostre municipi, malgrat el tema de la indemnització del Sr. Olivella i tenint en compte tots els factors, esta molt distant de la situació catastròfica que vostès pregonen. Suposem que és una estratègia per justificar la ineficàcia de la seva gestió i les possibles conseqüències que puguin tenir les decisions que han pres respecte a la paralització de determinades obres per complir amb el que van prometre en els seus programes electorals i que haurem de pagar entre tots.

És una irresponsabilitat que des d’un “butlletí municipal s’efectuïn insinuacions molt greus per desacreditar a persones del nostre grup municipal. També ens sembla una infàmia posar en dubte la professionalitat i la integritat del Sr. Rodado, per falsejar la comptabilitat real de la Corporació ja que, aquesta és la seva competència i responsabilitat com a interventor de l’ajuntament.

Les persones que menteixen i manipulen la realitat amb finalitats polítiques no mereixen la confiança de la gent que els ha votat. Els veïns i veïnes del nostre poble tenen dret a saber la veritat i l’estat real de la situació política, econòmica i social de Puigdàlber.

Vostè, Sra. alcaldessa, disposa ara de tota la informació i som nosaltres els que no tenim coneixement de res del que fa l’equip de govern. Això no és perquè no ens preocupem, sinó perquè vostè no ha donat resposta a cap dels casi 70 documents que hem entrat per registre en el que portem de legislatura. Aquest fet la situa a vostè en una posició de clara avantatja davant nostre. Malgrat això, i reiterant el dret que tenen els veïns i veïnes de Puigdàlber de conèixer la veritat de manera directa amb possibilitat de que uns i altres puguin dir i defensar el que creguin oportú, li proposem un acte de claredat democràtica i transparència informativa.

SOL·LICITEM:

Li demanem un debat públic en el que es pugui parlar de tots els temes que interessen als veïns i veïnes de Puigdàlber.

No posem condicions prèvies i estem disposats a acceptar els seus suggeriments sempre i quan aquests es mantinguin en els paràmetres de la total llibertat d’expressió i el respecte a les persones.

Atentament,

IUP
Grup Municipal
Independents Units per Puigdàlber

Nº de Registre d’entrada: 66/08
Data: 23 de gener de 2008

Anuncis

Sentiments que “deien defendre” i ara fan caure en l’oblit.

27 gener 2008

L’actual ajuntament descuida en un magatzem totes les teules originals que varem conservar de la teulada del Centre i compra teules velles, oblidant els sentiments que pregonaven defendre. La disbauxa de l’equip de govern pel que fa al seguiment i execució de les obres també demostra que han malgastat diners comprant palets de teules de forma innecessària. Carta a la Sra. Alcaldessa Maria Elias :

Il·lma. Sra. Maria Elias
Alcaldessa de l’Ajuntament de Puigdàlber

Els senyors Manel Carrera, David Masdeu i Àngel Jiménez com a regidors del grup municipal Independents Units per Puigdàlber,

EXPOSEM :

Hem tingut coneixement de que s’han comprat teules velles per la teulada del Centre i és una evidència perquè estan a mig col·locar i encara es veu a la teulada algun palet sense començar.

Ens resulta incomprensible entendre perquè s’han comprat teules, quan les teules originals del centre es van guardar en el moment de desmuntar la teulada i ara resten en un magatzem esperant que algú vagi a retirar-les.

Considerem que és una manca de sensibilitat prescindir dels diferents elements originals (com les teules), i tanmateix, mostra la falsedat del seu discurs polític respecte a l’estima de tot allò que el Centre representava per alguns veïns i veïnes de Puigdàlber, quan vostès mateixos obliden i descuiden els materials genuins de l’edifici. Però a més a més, han incrementat una partida pressupostaria del projecte de manera important ja que, la no necessaria compra de teules velles per la teulada de l’edifici tindrà un cost molt elevat.

Existeix una disbauxa en el control, execussió i seguiment de l’obra, que sens dubte, amb aquesta nova acció irresponsable, farà incrementar molt significativment el cost de la mateixa.

SOL·LICITEM:

Davant la possibilitat de que la paralització de l’obra pugui comportar la pèrdua d’algunes subvencions concedides en l’anterior legislatura, i un increment de cost del projecte en el cas de que s’hagi de fer una actualització del pressupost, li demanem que ens doni les explicacions que cregui oportunes al respecte. I també,

1. Volem conèixer en quina situació es troba aquesta obra.
2. Quina és la data prevista per reprendre els treballs?
3. Quina és la quantia de la factura corresponent a la compra de noves teules?

De la seva responsabilitat en tot aquest tema, com no podria ser d’altra forma, esperem que aquesta partida sigui retornada al seu proveïdor perquè, pagar novament per un material que ja teníem podria ser considerat com malversació de fons públics.

Esperem que per justificar la seva equivocació i tenint en compte que ara tenim el doble de teules de les que es necessiten, la solució al problema que vostès mateixos han creat, no es resolgui repartint a cada casa mitja dotzena de teules per veí o veïna com a record del Centre.

Atentament,

IUP
Grup Municipal
Independents Units per Puigdàlber

Nº de Registre d’entrada: 67/08
Data: 23 de gener de 2008

Onada creixent de robatoris

27 gener 2008

S´intensifiquen els robatoris i els accessos no autoritzats a diferents propietats privades de veïns i veïnes de Puigdàlber. L’objectiu dels lladres son les vivendes particulars i els comerços.

El municipi de Puigdàlber està essent víctima de la que segurament és la pitjor onada de robatoris en molts anys. És una situació que es pot qualificar com d’extremadament greu, i així ho han manifestat les persones afectades. La població en conjunt es mostra preocupada i també el nostre grup. Creiem que és convenient estar en alerta i, davant el que hom pugui considerar com a una situació estranya o sospitosa, el més prudent seria que contactés amb els Mossos d’Esquadra.

Telèfon dels Mossos d’Esquadra: 088

El passat dia 23 de gener, i després de tenir comptabilitzats més de 7 robatoris o intents de robatori, hem fet arribar una carta a l’Ajuntament per tal que es facin les gestions corresponents per aconseguir incrementar la presencia dels cossos de seguretat al nostre poble. La carta diu així :

Il·lma. Sra. Maria Elias
Alcaldessa de l’Ajuntament de Puigdàlber

Els senyors Manel Carrera, David Masdeu i Àngel Jiménez com a regidors del grup municipal Independents Units per Puigdàlber,

SOL·LICITEM:

Davant els reiterats robatoris que darrerament s’han produït en el nostre municipi i que han creat una alarma social i una inseguretat ciutadana molt preocupant, demanem que des de l’ajuntament es faci alguna gestió amb els mossos d’esquadra per tal d’incrementar la vigilància en el nostre poble.

Atentament,

IUP
Grup Municipal
Independents Units per Puigdàlber

Nº de Registre d’entrada: 65/8
Data: 23 de gener de 2008

Nota de Premsa

25 gener 2008

El grup d’ IUP (Independents Units per Puigdàlber) abandona el Plenari 20-12-07 i assegura que un demòcrata no pot tolerar actituds com la de la Sra. Maria Elias, Alcaldessa de Puigdàlber, perquè fer-ho representaria l´acceptació i connivència amb un estil de govern que el nostre país va superar fa més de 3o anys.

En el darrer “Butlletí Municipal” emès per l’ajuntament, l’equip de govern feia unes declaracions poc i gens objectives sobre els fets que ens van portar a abandonar el Ple Ordinari. Interpretaven d’una manera surrealista la situació, i la descrivien a “la seva manera”: sense rigurositat (veieu l’article anterior). Tant és així, que es feien els estranyats i explicaven que desconeixien haver donat cap motiu per provocar aquesta situació. Un fals pretext per fer creure a la opinió pública, a tots vosaltres, que era un muntatge premeditat per part nostra. L’únic cert, és que nosaltres, coneixedors de les pràctiques de l’Equip de Govern, dúiem un manifest per llegir, únicament, en cas de no ser atesos i veuren’s obligats a marxar en senyal de protesta. A marxar, si es donava el cas que l’alcaldessa eludís els seus deures i obligacions. A marxar, només, si ella evitava atendre les preguntes que ha respondre durant el punt de “Precs i Preguntes” d’un Ple Ordinari.

Per explicar la situació i els fets varem emetre un comunicat de premsa a “El 3 de vuit”, al “Punt”, i altres mitjans de comunicació. Va ser publicat el 28/12/07 a la primera plana de “El 3 de vuit”. És convenient que el que està passant a Puigdàlber, gracies al govern de la Sra. Maria Elias, transcendeixi més enllà del nostre municipi. Per tal de donar a conèixer quant poc democràtic pot arribar a ser un ajuntament que prometia “molt i més” als seus ciutadans. A continuació reproduïm la nota de premsa, on expliquem els motius als veïns i veïnes i al propi equip de govern (que fa veure que no els coneix).

Nota de Premsa :

El grup d’ IUP (Independents Units per Puigdàlber) abandona el Plenari 20-12-07 i assegura que un demòcrata no pot tolerar actituds com la de la Sra. Maria Elias, Alcaldessa de Puigdàlber, perquè fer-ho representaria l´acceptació i connivència amb un estil de govern que el nostre país va superar fa més de 3o anys.

El grup dels Independents Units per Puigdàlber (IUP), que durant les darreres eleccions municipals va ser la força més votada amb un 46% dels vots, els informem que els nostres tres regidors van haver de prendre la decisió d’abandonar el Ple Ordinari que, ahir dia 20 de desembre de 2007, es celebrava a l’Ajuntament de Puigdàlber. Aquesta és una decisió motivada per la conjunció de fets lamentables que s’han anat succeint des de que l’equip de govern, format per una coalició entre CiU i PM (PSC), nomenés a la Sra. Maria Elías Alcaldessa de Puigdàlber.

A continuació fem saber que :

Ahir dia 20-12-2007 la Sra. Maria Elías Alcaldessa de Puigdàlber es va negar a llegir i a contestar, totes i cada una de les preguntes que 10 dies abans li havíem presentat per escrit i amb registre d’entrada a l’ajuntament. No va voler donar resposta a les múltiples preguntes, i no va voler respondre-les tot i constar en el darrer dels punts de l’ordre del dia. I també :

Vulneració reiterada i creixent de drets :

1. La Il.lma. Sra Maria Elias Alcaldessa de Puigdàlber ha sotmès al nostre grup a una progressiva i creixent escalada de privació dels drets que com a regidors ens atorga la Llei Municipal i Règim Local de Catalunya.

2. Des de fa més de 5 mesos, hem dirigit per escrit i amb registre d’entrada, una seixantena de preguntes a la Sra. Alcaldessa, i només ha respost a una sola de les nostres qüestions.

3. Se’ns ha impedit veure un determinat expedient tot hi havent-lo demanat per escrit fins a 4 vegades, i se’ns dificulta l’accés a la documentació que, per llei, ha d’estar a l’abast dels grups municipals.

4. El passat dia 16 de setembre de 2007 s’havia de celebrar el ple ordinari corresponent. La Sra. Alcaldessa Maria Elías va decidir suspendre´l, sense ni tant sols notificar-ho al nostre grup, ni per escrit, ni verbalment.

5. En els plenaris, la Sra. alcaldessa ens retira reiteradament la paraula, mentre permet que els regidors del seu grup pugin intervenir sense límit de temps. Fins hi tot, els hi ho permet en qualsevol debat encara que exposin temes que no estan a l’ordre del dia. L’alcaldessa ens nega la llibertat d’expressió.

6. Quan considerem que un tema és prou important per que consti en l’acta d’un ple, l’alcaldessa posa la nostra petició a votació. Evidentment tot el seu grup vota en contra per així esborrar, de les actes i de memòria històrica del municipi, tot allò que no l’interessa o li pot afectar perquè podria evidenciar temes d’incompatibilitat i de possible prevaricació.

7. Al portaveu del nostre grup se’l va fer fora d’un petit despatx de l’ajuntament quan prenia unes notes. No se li ofereix cap alternativa, ni cap taula ni cadira, quan ha de consultar la documentació referent als punts de cada una de les ordres del dia dels plenaris. Se li ha dit que si vol escriure o llegir, que ho faci al mostrador de l’ajuntament.

8. La Sra. Alcaldessa Maria Elías ha signat un decret en el qual ens priva tenir accés al Sr. Secretari-Interventor, persona i càrrec que ha d’estar a disposició de tota la corporació. Al mateix temps, també priva a qualsevol ciutadà de Puigdàlber s’hi pugui adreçar.

9. La Sra. alcaldessa va ordenar endarrerir 30 minuts el Ple Ordinari d’ahir dia 20 de desembre de 2007, ja que un dels seus regidors no estava present.

10. El “Butlletí Municipal” és una “mena d’eina propagandística” usada d’un forma que es pot entendre com a potencialment partidista. Hi manca la rigurositat, l’objectivitat i cauen en l’error constant de fer frívoles insinuacions per la lliure interpretació del lector. Tanmateix, el nostre grup, tot i estar recolzat per un 46% de la població, no hi pot participar. Es va començar a publicar sense informar-nos i després de reclamar en un Plenari el dret a participar-hi, encara no ens ho han permès. L’alcaldessa ens va dir que “creia que no hi hauria cap problema”, mentre van passant els dies, setmanes i mesos, i es seguiex publicant a porta tancada. El butlletí sembla “segrestat”.

IUP
Grup Municipal
Independents Units per Puigdàlber

Escrivim sempre “Butlletí Municipal” entre cometes, ja que lluny de semblar el butlletí d’una corporació (informatiu, objectiu, rigurós, amb dades contrastades i en el que hi han de participar tots els grups amb representació a l’ajuntament), resulta ser algo exclusiu de l’equip de govern. S’hi llegeigen insinuacions i opinions partidistes. S’hi escriu el que a ells els interessa i com els interessa, o s’eludeixen punts importants. És algo que més aviat recorda una extensió del que abans rebia un altre nom. Ara, amb el trist greuje que les despeses de la publicació van càrrec dels veïns i veïnes. Si aquesta és la transparencia i la infomació que els grups de Convergencia i Progrés Municipal ens prometien durant les darreres eleccions, pot ser que ens hagin donat gat per llebre.