Arxivar per Desembre 2008

PUIGDÀLBER DIU NO A DEMANAR UN CRÈDIT MILIONARI.

24 Desembre 2008

Per primer cop es trenca la unitat de vot de l’equip de govern i els grups decideixen, per majoria, rebutjar el crèdit bancari que volia demanar Convergència. El grup d’IUP vol que es faci efectiu l’import que cal abonar al l’antic propietari dels terrenys de la Sala Polivalent, però NO a costa de demanar crèdits bancaris que repercutirien en les butxaques dels veïns i veïnes, a més d’hipotecar econòmicament l’Ajuntament fins l’any 2020.

La sol·licitud del crèdit que volia demanar l’Alcaldessa és rebutjada per majoria. Els grups que hi van votar en contra exposen altres vies per fer front el pagament. No existeix una sola forma per resoldre el conflicte i el nostre grup defensa únicament les tesis que no perjudiquen econòmicament al poble.

La nostra proposta passaria per posar a subhasta pública part de la zona expropiada i/o fer una negociació amb l’antic propietari aprofitant el POUM per compensar a l’expropietari. Son fórmules que evitarien demanar un Crèdit que asfixiaria al poble amb una pujada d’impostos (taxes) i permetrien abonar l’import corresponent.

Tenint en compte que dels 10.000m² expropiats el poble no en tenia cap inicialment, la venta de parcel·les procedents del mateix terreny no implica la pèrdua de patrimoni (com s’encaparra repetir i repetir el grup de CDC), sinó que significaria passar dels 0m² que tenia l’Ajuntament l’any 1995, a uns 8.400m² finals.

També cal mencionar que, des del primer moment, l’Alcaldessa no ha comptat amb la resta de grups per mirar de trobar una solució consensuada. Ni tant sols per informar-nos en el més mínim del que estaven fent al respecte. Ho ha portat tot de forma unilateral, existint irregularitats de fons, com per exemple:

1. La ocultació de dades patrimonials als tècnics de la Diputació encarregats d’elaborar l’informe econòmic i financer que avalaria la necessitat d’un crèdit.

2. La Comissió Especial de Comptes, encarregada d’examinar, estudiar i d’informar dels comptes de l’ajuntament que després s’han d’aprovar per Plenari, va ser convocada de forma improcedent. No se’ns han facilitat les actes i les seves resolucions poden no tenir validesa legal.

Resulta inversemblant que l’únic cop que se’ns ha convocat per parlar d’un tema tant important va ser mitja hora abans del mateix Ple. Resulta inacceptable que s’adrecessin amb un to imperatiu, amb coacció, i que amb anterioritat hagin silenciat oportunament qualsevol novetat al respecte.

L’Alcaldessa va afirmar que “aquest crèdit és un regal” ¿¿¿…??? Algú creu que els bancs donen diners a compte de res? Cal tornar-los o SÍ, o SÍ. Amb interessos, també. I sobretot cal tenir la capacitat de retornar fins l’últim cèntim. I ja hi tornem a ser, d’on sortirien els diners per retornar el Crèdit??? Si els diners els han de posar els veïns i veïnes, AIXÒ NO ÉS CAP REGAL.

Mitjançant les seves formes, l’Alcaldessa no pot exigir la unitat de vot, més quan a tots ens ha volgut mantenir al marge, desinformats, s’han produït irregularitats, no ha presentat els informes li hem requerit, no ha respost els recursos de reposició, i quan sap que la seva proposta endeuta a Puigdàlber.

Per arribar a solucions definitives cal convocar una taula rodona a on exposar cada proposta, debatre-la conjuntament, encertar en oferir el millor acord pel municipi (també per l’antic propietari), i aprovar-la sense deficiències de forma.

Anuncis

PUJADA D’IMPOSTOS PER SOBRE DE L’INCREMENT DE L’IPC

23 Desembre 2008

En el Ple Ordinari de 18 de desembre vàrem demanar que la pujada de les taxes s’equiparés a l’increment de l’IPC, però l’equip de govern s’hi va oposar. L’alcaldessa fixa una pujada del 4,5%. És el segon any de legislatura i continuen agreujant la pressió fiscal amb pujades d’impostos, fins hi tot, en temps de crisi i de dificultats econòmiques per a les famílies.

El nostre grup va presentar al·legacions respecte a les ordenances fiscals que va aprovar l’equip de govern per al 2009. Davant de la voluntat d’apujar les taxes un 4,5%, vàrem demanar una pujada del 2,5% (equiparable a la previsió de l’IPC).

Creiem que en moments de crisi no és de justícia que l’equip de govern pugi les taxes un 100% per damunt de l’IPC. Estàvem disposats a consensuar la nostra proposta, i fins i tot a arribar a un terme intermedi.

L’equip de govern s’hi ha oposat, i pel 2009 la pujada d’impostos serà el doble de l’IPC.

També vàrem demanar arribar a un acord per reduir el coeficient que grava sobre l’Impost de Bens Immobles (IBI). Atès que a partir del 2009 entren en vigor els nous valors cadastrals amb un increment mig del 300%, demanàvem que el coeficient es baixés del 0,85 al 0,7o.

Hi ha el precedent que la majoria de municipis que fan una revisió cadastral aprofiten aquest moment per rebaixar considerablement aquest tipus de gravamen.

Però tot i que les famílies es troben en plena recessió econòmica i que l’ajuntament recaptarà més diners gracies als nous valors cadastrals,

l’equip de govern s’hi ha oposat i no ha volgut consensuar un valor més raonable. Puigdàlber seguirà tenint un dels coeficients més alts.

EL PLE, QUEDA BUIT (sense continguts)

12 Desembre 2008

L’alcaldessa retira de l’ordre del dia els punts més importants (a aprovar o rebutjar) de tota la seva legislatura. El que es preveia un Ple maratonià en el qual debatre els motius pels quals el grup de Convergència vol demanar uns crèdits bancaris que provocaran l’asfixia econòmica de Puigdàlber, queda reduït a una anecdòtica sessió plenària de 14 minuts…

Els convenis/contractes que havien d’acompanyar la documentació dels punts 4 (referent als interessos bancaris) i 6 (sol·licitud del préstec), NO existien. És inversemblant que l’Alcaldessa no aporti la documentació requerida per a l’aprovació de punts que ella mateixa proposa. Sobretot, quan el tema és tant important que posa en joc el futur del municipi.

Queda per veure si això és degut a una negligència (fet que determinaria la incapacitat de l’equip de govern per treballar correctament), o és degut a que l’Alcaldessa coneixia el risc de que el ple, per majoria, votaria EN CONTRA de les seves propostes impopulars.

Al mateix temps, l’Alcaldessa també hauria d’explicar com és que te la insensatesa de difondre per Internet la decisió de vot del grup que li permet governar, dos dies abans de la celebració del ple. Aquest fet no seria de la nostra incumbència, si no fos per que s’evidencia com es governa actualment a Puigdàlber.

Però tornem al Ple Extraordinari. Un cop arribat el moment d’aprovar el punt 5, inexplicablement i sense cap motiu l’Alcaldessa també el retira de l’ordre del dia per sorpresa de tots els presents i, a correcuita, dona per finalitzadala sessió plenaria i abandona la sala ¿¿¿…???

En resum, convoquen un Ple Extraordinari de 6 punts. Se’n resolen 3, els 2 més importants i cabdals son retirats per manca de documentació ¿¿¿…??? i, de retruc, un altre punt també és retirat innecessàriament, sense argumentació ni lògica

– Què hi ha de seriós en tot plegat, Sra. Maria Elias?
– Quina l’ectura se n’ha de fer?


EXISTEIXEN ALTRES SOL·LUCIONS :

Hi ha dues propostes alternatives sobre la taula per fer front al pagament de la expropiació dels terrenys de la Sala Polivalent. Dues propostes en les que el nostre grup ha estat reballant i que NO son econòmicament perjudicials per als contribuents. Aquestes solucions evitarien la ferma convicció de l’Alcaldessa de voler demanar uns préstecs bancaris als que difícilment es podrà fer front.

Els representants de CDC a Puigdàlber haurien d’explicar, amb raons de pes i arguments inqüestionables :

– Per quins motius no tenen en compte les altres solucions?
– Per quins motius volen, amb tanta celeritat, demanar el crèdit?

– Per què volen hipotecar l’economia del poble fins l’any 2020, i…

– Qui afrontarà el deute un cop l’Alcaldessa abandoni l’Ajuntament?


UNS PROCEDIMENTS POC REGULARS :

El nostre grup ha notificat a institucions públiques, que l’equip de govern NO va facilitar les dades patrimonials (i per tant econòmiques) als tècnics de la Diputació encarregats d’elaborar l’informe econòmic requerit per demanar els crèdits. La mateixa alcaldessa així ho reconeix en el segon punt de la carta, on respon a les qüestions requerides per la Direcció General de l’Administració Local de La Generalitat de Catalunya.

I si no és suficient, l’Alcaldessa va convocar de forma INCORRECTA la Comissió de Comptes (òrgan intern de l’Ajuntament) que havia de fer el seguiment, i per tant, les decisions que aquesta Comissió hagi pres podrien ser invàlides.

De tots aquests afers, no en parlen. De tants “errors”, no en diuen res. De raonaments per tal de justificar el crèdit que volen demanar, no en fan. De possibles alternatives, no en volen ni sentir a parlar.

Aleshores, quins son els motius pels quals l’Alcaldessa vol “primer pagar i després negociar”, tal i com ella ha manifestat? Què i amb qui negociarà un cop hagi signat el crèdit…???