Archive for the ‘Educació’ category

ELS ESTRALLS DEL VENT

25 gener 2009

El municipi de Puigdàlber s’ha vist afectat per l’insòlit temporal de vent. Les fortes ràfegues han causat importants danys en el mobiliari urbà, en edificis públics i privats. L’Escola de Primària Virolai ha rebut l’impacte de la caiguda d’almenys sis pins, un dels quals també ha xocat amb un immoble proper.

Els episodis de vent del passat dissabte dia 24 de gener, amb ràfegues que puntualment podien haver assolit velocitats superiors als 100Km/h (dades de l’observatori de Vilafranca), han fet importants destrosses materials a Puigdàlber sense que tinguem constància de danys personals.

Abast de l'acció del vent sobre l'Escola Virolai

Abast de l'acció del vent sobre l'Escola Virolai

Un regidor del nostre grup va iniciar dues voltes de reconeixement pel casc urbà, una al matí i l’altra per la tarda, intressant-se per conèixer l’abast dels desperfectes i dels possibles perills que es poguessin derivar. Hem pogut constatar danys en cases de particulars. Els principals immobles afectats han patit trencadissa i/o caiguda de teules, de canals de desaigua i de tapes de xemeneies. Hi ha desperfectes en antenes de televisió i satèl·lit, porxos i tanques exteriors. Existeix la possibilitat de vehicles víctimes d’algun impacte, tot i que aquest punt no ens ha estat del tot confirmat.

Senyals caigudes . Antenes trencades . Contenidors desplçats
Senyals, immobles i contenidors afectats pel fort vent.

La caiguda d’un plafó de fusta possiblement ubicat en els pisos de l’obra que es troba a l’Avinvuda Catalunya confluència amb el carrer Francesc Macià, va ocasionar danys en un edifici adjacent, segons ens informava un veí no afectat pel sinistre.

Pel que fa a material urbà, també hem observat la caiguda d’una senyal de trànsit a l’Avinguda Generalitat, papereres i contenidors de brossa caiguts i desubicats per l’acció del vent, tot i que possiblement existeixin altres desperfectes. També destaquem que dues caixes de conexions elèctriques d’alta tensió, ubicades a l’Avinguda de l’Alt Penedès i davant la Sala Polivalent, van perdre la tapa.

Es fa necessari que demà dilluns, el servei de neteja s’encarregui de retirar les piles de brossa amuntegada per diferents racons, així com afanyar-se a retirar els objectes trencats que encara pugin restar escampats pels carrers del municipi.

L’ESCOLA :

L’Escola Virolai s’ha vist afectada per l’impacte de la caiguda de fins a 5 pins. El arbres van ser arrancats d’arrel per violència del vent i, tres d’ells reposen sobre la façana posterior, dos més sobre les tanques del pati i, un sisè, ha impactat contra un immoble proper causant-li desperfectes. La teulada del centre escolar es pot haver ressentit per l’acció desproporcionada del vent, al detectar-se la presència de fragments de teules davant la porta d’accés. La pista esportiva està impracticable per la presència del arbres caiguts.

El nostre grup no te constància que des de l’ajuntament hagin emès cap tipus de comunicat informant amb antelació, als pares i mares dels alumnes, que existeix la possibilitat que dilluns les classes puguin no iniciar-se amb normalitat.

Abres caiguts sobre la pista esportiva escolar.

Abres caiguts sobre la pista esportiva escolar.

TALLS DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC :

Dissabte a mig matí es va patir un tall prolongat en el subministrament elèctric comercial, afectant de ple tot el poble i municipis veïns. A mitja tarda algunes vivendes l’havien parcialment recuperat, tot i que amb escassa potencia.

Ahores d’ara, l’avaria encara no ha estat solventada. L’enllumenat públic del poble està totalment apagat, a excepció d’algun carrer situat en el perímetre nord-oest de Puigdàlber.

Cal que l’equip de govern exigeixi a la companyia elèctrica responsable, que actui amb urgència màxima per reestablir el subministrament ja que els veïns i veïnes portem dues nits consecutives a les fosques. Caminar de nit amb lluna vella impossibilita la visió, dificulta la percepció dels perills i augmenta la sensació d’inseguretat.


Anuncis

LA CRISI DE LA LLAR D’INFANTS

6 Octubre 2008

 
L’Alcaldessa de Puigdàlber posa en perill l’inici del curs 2008-2009 de la llar d’infants i causa la pèrdua de més del 50% dels alumnes inscrits. Desautoritza al Primer Tinent d’Alcalde i Regidor d’Educació, i provoca que L’Ajuntament sigui denunciat davant la Magistratura de Treball. La presa de decisions equivocades per part de la Sra. Maria Elias, acompanyades de determinades declaracions, generen un sentiment de rebuig generalitzat que s’agreuja davant el grau d’incertesa i desconfiança que pateixen pares i mares dels alumnes.

El passat més de maig el conseller d’Educació de la Generalitat, Ernest Maragall, en la seva visita a Puigdàlber va qualificar de “meravella” la llar d’infants municipal. Va afegir que la llar d’infants era una “reivindicació històrica” i va valorar positivament les instal·lacions davant les necessitats d’oferir un servei de qualitat en matèria d’educació, partint de l’àmbit municipal.

Aleshores hi havia 12 alumnes, i el Regidor d’Educació de Puigdàlber puntualitzava que el curs vinent hi hauria entre 17 i 20 alumnes, de les 32 places de capacitat que ofereix la llar.

Sense que ningú en tingués coneixement tret de l’equip de govern, un més abans, a l’abril, les educadores van intentar iniciar els primers contactes amb l’ajuntament per tal que es revisés la seva situació contractual, ja que no s’ajustava a la realitat dels càrrecs i funcions que duien a terme. Demanaven que s’apliqués el que marca el conveni segons la titulació de la seva plaça. A l’agost, encara ningú els havia aclarit res del seu contracte i no sabien res sobre l’inici del curs, previst per al dia 1 de setembre. Cal afegir que les dues mestres gaudien del reconeixement de pares i mares gracies a la seva vàlua.

Entretant, els pares i mares van rebre una notificació de preus abusius per al proper curs, que va provocar greus queixes. El dia 28 d’agost el nostre grup va adreçar una carta a l’Ajuntament (Reg. d’Entrada Nº 876/08) en la que es demanava que s’elaborés un informe per tal que es pronunciessin sobre la legalitat de l’aplicació d’aquests preus. En data 23 de setembre en el que el Secretari-Interventor reconeixia que “la única tarifa vigent era l’anterior”. Per tant, aquest informe ratifica la il·legalitat dels preus comunicats als pares i mares, i que patien increments del 22% i el 35% i fins al 70% en determinades circumstàncies. Amb les nostres actuacions, i gracies a les queixes rebudes per part de dels pares i mares, es va aconseguir que no es fessin efectives les tarifes que tenien previst aplicar inicialment.

A primers de setembre, el nostre grup no tenia constància de més problemes a la llar d’infants. L’equip de govern bé s’havia encarregat que no transcendissin. El cert és que la gravetat de la situació, provocada per determinades decisions de l’Alcaldessa i conflictes interns, estaven evocant la llar d’infants cap a una profunda crisi.

No va ser fins a la segona setmana de setembre, davant el desconcert provocat per l’Ajuntament en les reunions que va mantenir amb els pares i mares, que el nostre grup va tenir coneixement d’aquests i altres fets de naturalesa greu, degut a declaracions contradictòries :

   –  el compromís del Regidor d’Educació afirmant que les antigues mestres
      continuarien,

   –  la posterior desautorització, per part de l’Alcaldessa, al 1er Tinent d’Alcalde i
      Regidor d’Educació,

   –  al sobtat canvi de mestres,

   –  al fet que a data 1 de setembre no s’havia incorporat el professorat (no va
      ser fins al 9 i 12 de setembre que per la via del decret d’alcaldia es van
      contractar les noves mestres),

   –  a la incertesa sobre si es podria iniciar el curs i amb quines garanties,

   –  a la total desorganització i manca d’informació que patien els pares,

   –  i al silenci de l’Alcaldessa, en tot allò que feia referència a la Llar d’Infants.

La situació provocada per l’Alcaldessa, la Sra. Maria Elias, ha originat la pèrdua directa de més del 50% dels alumnes inscrits i la desconfiança dels usuaris i de la població. L’Ajuntament, a més, va ser demandat davant la Magistratura de Treball, fet que podria suposar una important sanció econòmica i haver de readmetre a les mestres que va despatxar. El curs va començar sense garanties, amb problemes. De les dues mestres contractades, una no s’havia d’incorporar al curs fins al mes següent, i es va haver de contractar a una altra persona per fer la substitució durant un mes, amb la mala fortuna que al cap de 15 dies ha hagut d’agafar la baixa. Fins hi tot una administrativa, que un cop més ha demostrat la seva voluntat i el seu grau de compromís amb el poble, ha hagut de fer-se càrrec de la substitució de la baixa (et donem les gracies).

LES CONTRADICCIONS DE L’EQUIP DE GOVERN
EN EL PLE ORDINARI
:

Per mirar d’adreçar ràpidament la situació vam presentar una Moció d’Urgència en el ple ordinari de 29-09-2008 (que va convocar l’Alcaldessa amb 15 dies de retard), per tal d’oferir una sortida consensuada i positiva. En ella vàrem demanar que es readmetessin les antigues educadores, a canvi d’arribar a un acord positiu per a totes les parts i fos retirada la denuncia. El regidor d’Educació va manifestar en el Ple Ordinari el seu suport a la moció, però es va contradir i va votar en contra de que aquesta prosperés.

Finalment sembla que l’Ajuntament ha readmès les dues mestres, tal com el nostre grup va proposar en la moció, malgrat el vot en contra de l’equip de govern.

Com a oposició, el nostre grup ha de vetllar per que les coses es facin bé, manifestar allò que és o pot ser perjudicial per als interessos generals del municipi i, com és el cas, contribuir per intentar solucionar problemes.

Creiem que així ha estat, que hem aportat una solució.  Exigim a l’equip de govern que ara, procuri oferir i mantenir un servei educatiu de qualitat tant necessari per als més petits. Demanem a l’equip de govern que no descuidi ni posi en perill els serveis públics del municipi. Demanem a l’Alcaldessa que mostri un mínim de sensibilitat en temes tant delicats com és el de la llar d’infants, i deixi de fer determinades declaracions públiques que fins hi tot podrien desencadenar una crisi municipal absoluta al provocar el desconcert general de la població.

El nostre grup IUP fa una crida a tots els pares i mares que havien desistit de portar els seus nens i nenes a la Llar d’Infants de Puigdàlber perquè, reconsiderin la seva decisió, i si és possible es tornin a reincorporar a la llar La Cabana de Puigdàlber. Un centre que compta amb unes instal·lacions d’avantguarda amb un personal que ofereix totes les garanties educatives pels nens i nenes del nostre poble.