Archive for the ‘Urbanisme’ category

ELS ESTRALLS DEL VENT

25 gener 2009

El municipi de Puigdàlber s’ha vist afectat per l’insòlit temporal de vent. Les fortes ràfegues han causat importants danys en el mobiliari urbà, en edificis públics i privats. L’Escola de Primària Virolai ha rebut l’impacte de la caiguda d’almenys sis pins, un dels quals també ha xocat amb un immoble proper.

Els episodis de vent del passat dissabte dia 24 de gener, amb ràfegues que puntualment podien haver assolit velocitats superiors als 100Km/h (dades de l’observatori de Vilafranca), han fet importants destrosses materials a Puigdàlber sense que tinguem constància de danys personals.

Abast de l'acció del vent sobre l'Escola Virolai

Abast de l'acció del vent sobre l'Escola Virolai

Un regidor del nostre grup va iniciar dues voltes de reconeixement pel casc urbà, una al matí i l’altra per la tarda, intressant-se per conèixer l’abast dels desperfectes i dels possibles perills que es poguessin derivar. Hem pogut constatar danys en cases de particulars. Els principals immobles afectats han patit trencadissa i/o caiguda de teules, de canals de desaigua i de tapes de xemeneies. Hi ha desperfectes en antenes de televisió i satèl·lit, porxos i tanques exteriors. Existeix la possibilitat de vehicles víctimes d’algun impacte, tot i que aquest punt no ens ha estat del tot confirmat.

Senyals caigudes . Antenes trencades . Contenidors desplçats
Senyals, immobles i contenidors afectats pel fort vent.

La caiguda d’un plafó de fusta possiblement ubicat en els pisos de l’obra que es troba a l’Avinvuda Catalunya confluència amb el carrer Francesc Macià, va ocasionar danys en un edifici adjacent, segons ens informava un veí no afectat pel sinistre.

Pel que fa a material urbà, també hem observat la caiguda d’una senyal de trànsit a l’Avinguda Generalitat, papereres i contenidors de brossa caiguts i desubicats per l’acció del vent, tot i que possiblement existeixin altres desperfectes. També destaquem que dues caixes de conexions elèctriques d’alta tensió, ubicades a l’Avinguda de l’Alt Penedès i davant la Sala Polivalent, van perdre la tapa.

Es fa necessari que demà dilluns, el servei de neteja s’encarregui de retirar les piles de brossa amuntegada per diferents racons, així com afanyar-se a retirar els objectes trencats que encara pugin restar escampats pels carrers del municipi.

L’ESCOLA :

L’Escola Virolai s’ha vist afectada per l’impacte de la caiguda de fins a 5 pins. El arbres van ser arrancats d’arrel per violència del vent i, tres d’ells reposen sobre la façana posterior, dos més sobre les tanques del pati i, un sisè, ha impactat contra un immoble proper causant-li desperfectes. La teulada del centre escolar es pot haver ressentit per l’acció desproporcionada del vent, al detectar-se la presència de fragments de teules davant la porta d’accés. La pista esportiva està impracticable per la presència del arbres caiguts.

El nostre grup no te constància que des de l’ajuntament hagin emès cap tipus de comunicat informant amb antelació, als pares i mares dels alumnes, que existeix la possibilitat que dilluns les classes puguin no iniciar-se amb normalitat.

Abres caiguts sobre la pista esportiva escolar.

Abres caiguts sobre la pista esportiva escolar.

TALLS DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC :

Dissabte a mig matí es va patir un tall prolongat en el subministrament elèctric comercial, afectant de ple tot el poble i municipis veïns. A mitja tarda algunes vivendes l’havien parcialment recuperat, tot i que amb escassa potencia.

Ahores d’ara, l’avaria encara no ha estat solventada. L’enllumenat públic del poble està totalment apagat, a excepció d’algun carrer situat en el perímetre nord-oest de Puigdàlber.

Cal que l’equip de govern exigeixi a la companyia elèctrica responsable, que actui amb urgència màxima per reestablir el subministrament ja que els veïns i veïnes portem dues nits consecutives a les fosques. Caminar de nit amb lluna vella impossibilita la visió, dificulta la percepció dels perills i augmenta la sensació d’inseguretat.


Anuncis

SITUACIONS IGUALS, ACTUACIONS DIFERENTS

9 Octubre 2008

Per tal de procurar defensar el patrimoni municipal, l’Ajuntament de Puigdàlber va aprovar comparèixer en el contenciós administratiu interposat pel Sr. Olivella. Però, l’equip de govern es va negar a presentar-se a l’altre contenciós administratiu; l’interposat pel Sr. Tutusaus. Tot hi que els dos contenciosos recorren la mateixa resolució i, per tant, afecten els interessos generals del municipi, l’equip de govern actua de forma oposada davant de fets iguals.

Actualment existeixen 2 recursos contenciosos administratius (a partir d’ara direm litigis) que afecten negativament al patrimoni municipal i els interessos generals de Puigdàlber. Un, el que va presentar el Sr. Olivella i, l’altre, el que va presentar el Sr. Tutusaus. Tots dos litigis son d’igual naturalesa per que van en contra de la resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya de 27 de setembre de 2005.

El dia 10 de març de 2008 en sessió plenària es va acordar comparèixer en el litigi que va interposar el Sr. Olivella, atès que la Sra. Alcaldessa va justificar-ho considerant que és d’interès general que l’Ajuntament de Puigdàlber es personi en aquestes actuacions per la transcendència que el seu resultat pot tenir en la defensa del patrimoni de l’entitat.

El grup IUP va presentar una moció en la sessió plenària del dia 29 de setembre de 2008, per tal que, en defensa dels interessos municipals, l’ajuntament també compareixes en el recurs contenciós administratiu 525/2006, interposat pel Sr. Tutusaus i Otro, de la mateixa forma que s’havia acordat comparèixer en l’altre, en tant que, tal i com va justificar la Sra. Maria Elias :

          1.  aquest litigi també és d’interès general i,
          2.  també pot tenir transcendències negatives en el patrimoni municipal.
          3.  
A més a més, tots litigis 2 son d’igual naturalesa al anar en contra de
               la mateixa resolució.

Durant el debat i en la votació de la moció, l’Alcaldessa va haver d’abstenir-se a participar ja que el litigi en qüestió va ser presentat per persones amb vincles familiars directes. El nostre grup va fer una crida per tal que tots els regidors demostressin la seva credibilitat i la honorabilitat de les seves intencions. Es va demanar que votessin lliurement i a consciència coneixedors que, anteriorment, havien votat a favor de presentar-se en l’altre litigi.

Tot i els precedents, els regidors de CiU i PSC es van contradir i van votar en contra la moció. És a dir, van rebutjar que l’Ajuntament es pogués personar en el litigi interposat pel Sr. Tutusaus, que podria ser perjudicial per als interessos municipals, quan mesos abans van votar a favor de presentar-se en l’altre litigi. Existeixen raons per actuar de forma oposada davant la mateixa qüestió? El pretextos que van al·legar van ser varis :

          El 1er Tinent d’Alcalde va explicar que li interessava especialment el tema
          i volia que és sabessin més coses. Demanava esperar al proper plenari per
          aprovar-ho, quan la forma lògica de saber-ho tot és presentar-se al litigi,
          quan abans millor, per tal de començar a defensar el patrimoni municipal
          amb celeritat i coneixement de causa.

          El regidor Pere Ferrer demanava “treballar a poc a poc” i subratllava que
          fan les coses “molt a poc a poc”(els ciutadans prou que ho saben,
          lamentablement). I afegia que volia “treballar amb més informació sobre
          la taula”. Però si realment hi ha l’interès i la ferma voluntat de reunir tota
          la informació damunt la taula, l’única possibilitat és comparèixer en el
          contenciós presentat pel Sr. Tutusaus. Tot el demés son excuses.

Vistes les explicacions contradictòries (fins hi tot absurdes), atès que també es va dir que el litigi del Sr. Tutusaus semblava ser que estava aparentment aturat en el temps (tot i que en qualsevol moment pot demanar que es torni a posar en marxa i sigui executada la resolució), el vot en contra de l’equip de govern es podria interpretar mitjançant les següents hipòtesis :

          A.  “Donar” temps al Sr. Tutusaus per tal de conèixer la resolució
                del litigi del Sr. Olivella i saber si prospera favorablement als
                seus interessos, per tal d’aleshores reiniciar el seu procés amb
                total garantia, o bé,

          B.  “Donar” temps al Sr. Tutusaus per tal que pugui retirar el seu
                contenciós i així, ocultar al poble les seves veritables intencions
                (quan abans, estant a la oposició, el litigi els podia ser una eina 
                “lícita” per actuar a favor d’interessos polítics i/o personals,
                 i ara, els resulta una càrrega de conseqüències negatives).

Sigui com sigui, el vots contradictoris de l’equip de govern (vistos els precedents) i la negativa de que prosperés la moció, no il·lustren de forma honorable les intencions dels regidors, ni denoten transparència davant dos situacions iguals en les que s’han manifestat de forma absolutament oposada.

La Sra. Alcaldessa hauria de ser la primera persona interessada en defensar el municipi de qualsevol tipus de litigi que pugi afectar a l’Ajuntament, vingui d’allà on vingui. També hauria de ser la primera persona que no dubti en actuar igual davant de situacions sinònimes.

Impedint que l’ajuntament es personi en la causa interposada pel pare polític i pel marit de l’Alcaldessa (que alhora actua com el seu assessor), la mateixa Sra. Maria Elias ha creat dubtes sobre la seva honorabilitat. Altre cop han negat la transparència que asseguren pregonar.
 

Se’ls fonen els ploms

10 Abril 2008

El dia 8 d’abril de 2008 Puigdàlber se’n va anar a dormir amb menys llum als seus carrers. A uns aproximadament 4 carrers del municipi se’ls ha reduït un 50% la seva il.luminació  a causa d’una apagada voluntaria de les faroles. Que pot explicar d’aquest fet l’alcaldessa?

És soprenent com els grups de CiU i PM que en coalició governen a l’ajuntament, decideixen fer passos de enrere e comptes d’avançar. Els habitants de Puigdàlber veuen progressivament desatesses les seves necessitats quan se’ls retiren serveis, i dia a dia van perdent els drets adquirits.

Explicarem que em detectat que les faroles que han estat apagades, imaginem que per órdre expressa de l’alcaldia, tenen una marca feta amb rotulador.

Els fem saber que fa una setmana (abans d’aquesta apagada general de faroles) vàrem posar en coneixement de la Sra. Maria Elias que s’havia detectat alguna farola fosa o apagada. En aquell escrit, amb registre d’entrada a l’ajuntament, ja avançavem que “la foscor” pot afavorir la proliferació d’actes incívics. La foscor, proporciona la seguretat i l’anonimat que lladres i delincuents poden necessitar per passar desaparcebuts. Les marques de rotulador a totes les faroles ara apagades, expliquen que la decisió de tancar les llums és un procediment fet a consciencia, tot i no escoltar les repercussions que pot tenir.

A que respòn aquesta imperiosa necessitat de deixar el poble mig a les fosques? Quan s’arreglarà el mobiliari urbà destrossat? La foscor afavorirà encara més la proliferació d’actes delictius? Apagar les faroles és una solució? Davant de que? No s’atreviran a dir que deixen el poble a les fosques per estalviar? Resultarà que la gestió econòmica dels seus darrers 10 mesos… coixeja???

APAGAR ELS LLUMS :

Aquesta és la millor solució, o la més fàcil ?
Si és així, Sra. alcaldessa, “apaga i vámonos” …

IUP
Grup Municipal
Independents Units per Puigdàlber

L’obra de la Seu.

29 febrer 2008

Avui dia 29 de febrer de 2007, sense que ningú comuniqués res, hem observat expectants com tallaven l ‘Av. Catalunya per desmuntar la grua del Centre. Tots ens preguntem: que passa amb el futur del Centre? Sense cap mena de dubte: projecte aturat; molt aturat. I que passarà amb les subvencions? Es perdran? Quan es reprendran els treballs? Quan estarà acabat? El que tots tenim clar és que el cost de les obres es dispararà.

Per part nostra només sabem que les obres estan aturades i que el silenci de l’alcaldessa no explica res positiu. Aturades fa mesos, quan avui el Centre podria trobar-se en fase de finalització. Fins hi tot podria estar acabat, i tots els veïns i veïnes podrien disposar :

.

 

1.
 

d’un consultori mèdic més ampli, modern i uns serveis sanitaris d’acord amb les necessitats.

 

2.
 

d’un gimnàs nou i convenientment equipat, on practicar l’esport i fomentar la salut.

 

3.
 

d’un espai de reunió i lleure per als joves, amb una zona d’accés a internet i a la informació.

 

4.
 

d’una parada d’autobús millorada, per garantir una major comoditat en el transport públic.

 

5.
 

d’unes zones exclusives per les entitats culturals de Puigdàlber.

 

6.
 

d’un caixer automàtic, per fomentar els comerços i la economia del poble.

.

Però Puigdàlber no gaudeix d’aquests nous serveis perque l’actual equip de govern així ho va decidir. No van aturar una obra, no. Van aturar un projecte, i amb ell, tot un conjunt millores pel municipi. A més a més, ens trobem amb una alcaldessa que no respon les qüestions que, sobre aquest tema, li hem fet arribar (fa molts mesos) per carta i, el seu silenci, tampoc respon les preguntes que es fan els propis veïns i veïnes. Només sabem que van aturar el prejecte, però ningú entén el perquè. Potser per que era una promesa electoral. Potser, de les poques que han complert, tot i ser molt conscients que fer-ho, no aportaria res positiu pel municipi; tot el contrari.

Primer, aturen un projecte. Després, fan una despesa comprant teules velles quan IUP va guardar les originals, que es trobaven en bon estat i son les que respecten la memoria d’un edifici emblemàtic. I avui, per sorpresa, es desmunta una grua que ha estat recordant, des de qualsevol punt del poble, que l’alcaldessa va prendre una decisió desencertada, que a raó d’això es dispararà el cost del projecte, que potser es perden les subvencions aconseguides i que, els ciutadans, segueixen esperant les millores en els serveis que el Centre estava a punt d’oferir. Tothom es fa preguntes i tothom espera respostes. De fet, ningú no sap quin futur està esperant el Centre.

I mentre passen els mesos l’equip de govern calla. No expliquen la situació, que fan, ni que passarà. És un posicionament sense transparència, sense ni una engruna d’informació…

IUP
Grup Municipal
Independents Units per Puigdàlber

Sentiments que “deien defendre” i ara fan caure en l’oblit.

27 gener 2008

L’actual ajuntament descuida en un magatzem totes les teules originals que varem conservar de la teulada del Centre i compra teules velles, oblidant els sentiments que pregonaven defendre. La disbauxa de l’equip de govern pel que fa al seguiment i execució de les obres també demostra que han malgastat diners comprant palets de teules de forma innecessària. Carta a la Sra. Alcaldessa Maria Elias :

Il·lma. Sra. Maria Elias
Alcaldessa de l’Ajuntament de Puigdàlber

Els senyors Manel Carrera, David Masdeu i Àngel Jiménez com a regidors del grup municipal Independents Units per Puigdàlber,

EXPOSEM :

Hem tingut coneixement de que s’han comprat teules velles per la teulada del Centre i és una evidència perquè estan a mig col·locar i encara es veu a la teulada algun palet sense començar.

Ens resulta incomprensible entendre perquè s’han comprat teules, quan les teules originals del centre es van guardar en el moment de desmuntar la teulada i ara resten en un magatzem esperant que algú vagi a retirar-les.

Considerem que és una manca de sensibilitat prescindir dels diferents elements originals (com les teules), i tanmateix, mostra la falsedat del seu discurs polític respecte a l’estima de tot allò que el Centre representava per alguns veïns i veïnes de Puigdàlber, quan vostès mateixos obliden i descuiden els materials genuins de l’edifici. Però a més a més, han incrementat una partida pressupostaria del projecte de manera important ja que, la no necessaria compra de teules velles per la teulada de l’edifici tindrà un cost molt elevat.

Existeix una disbauxa en el control, execussió i seguiment de l’obra, que sens dubte, amb aquesta nova acció irresponsable, farà incrementar molt significativment el cost de la mateixa.

SOL·LICITEM:

Davant la possibilitat de que la paralització de l’obra pugui comportar la pèrdua d’algunes subvencions concedides en l’anterior legislatura, i un increment de cost del projecte en el cas de que s’hagi de fer una actualització del pressupost, li demanem que ens doni les explicacions que cregui oportunes al respecte. I també,

1. Volem conèixer en quina situació es troba aquesta obra.
2. Quina és la data prevista per reprendre els treballs?
3. Quina és la quantia de la factura corresponent a la compra de noves teules?

De la seva responsabilitat en tot aquest tema, com no podria ser d’altra forma, esperem que aquesta partida sigui retornada al seu proveïdor perquè, pagar novament per un material que ja teníem podria ser considerat com malversació de fons públics.

Esperem que per justificar la seva equivocació i tenint en compte que ara tenim el doble de teules de les que es necessiten, la solució al problema que vostès mateixos han creat, no es resolgui repartint a cada casa mitja dotzena de teules per veí o veïna com a record del Centre.

Atentament,

IUP
Grup Municipal
Independents Units per Puigdàlber

Nº de Registre d’entrada: 67/08
Data: 23 de gener de 2008